Štampa

HIDRAULIČNE MAKAZE

Osnovne vrste hidrauličnih makaza

 • KONVENCIONALNA

 • NC

 • CNC

Opšte tehničke karakteristike KONVENCIONALNIH HIDRAULIČNIH MAKAZA: 

 • zavarena konstrukcija sa čeličnim limovima,                                                 
 • radni sto sa kotrljajućim kuglicama,
 • prednji držači i podesivi bočni držač,
 • azotni cilindar za povratni hod,
 • mogućnost kontinualnog podešavanja broja udara,
 • mogućnost podešavanja paralelnosti donjeg noža,
 • motorizovani zadnji graničnik,
 • mogućnost ručnog podešavanja zadnjeg graničnika,
 • pokazivači položaja zadnjeg graničnika i broja izvršenih sečenja,
 • mogućnost odabira pojedinačnog ili kontinualnog sečenja,
 • svetlosni sistem za poravnanje,
 • sistem zaštite putem ograničenja dužine puta pritiskivača,
 • nožna pedala sa prekidačem za hitno isključivanje,
 • zaštitni sistem povezan sa električnim ormarom i zaštitnom ogradom...
 • ručno podešavanje zazora između gornjeg i donjeg noža
 • zaštita za prste.

Opšte tehničke karakteristike NC HIDRAULIČNIH MAKAZA:                                    

 • NC upravljanje jednostavno za korišćenje i održavanje                                      
 • ručno podešavanje zazora između gornjeg i donjeg noža
 • zaštita za prste
 • radni sto sa kotrljajućim kuglicama,
 • prednji držači i podesivi bočni držač,
 • azotni cilindar za povratni hod,
 • mogućnost kontinualnog podešavanja broja udara,
 • mogućnost podešavanja paralelnosti donjeg noža,
 • motorizovani zadnji graničnik,
 • zavarena konstrukcija sa čeličnim limovima,
 • pokazivači položaja zadnjeg graničnika i broja izvršenih sečenja,
 • mogućnost odabira pojedinačnog ili kontinualnog sečenja,
 • svetlosni sistem za poravnanje,
 • sistem zaštite putem ograničenja dužine puta pritiskivača,
 • nožna pedala sa prekidačem za hitno isključivanje,
 • zaštitni sistem povezan sa električnim ormarom i zaštitnom ogradom...

Opšte tehničke karakteristike CNC HIDRAULIČNIH MAKAZA: 

 • CNCpodešavanje udara i zazora između noževa                                                                 
 • CNC podešavanje ugla sečenja
 • CNC podešavanje dužine sečenja
 • veća brzina                                                                                                                        
 • zaštita za prste
 • radni sto sa kotrljajućim kuglicama,
 • prednji držači i podesivi bočni držač,
 • azotni cilindar za povratni hod,
 • mogućnost kontinualnog podešavanja broja udara,
 • motorizovani zadnji graničnik,
 • zavarena konstrukcija sa čeličnim limovima,
 • pokazivači položaja zadnjeg graničnika i broja izvršenih sečenja,
 • mogućnost odabira pojedinačnog ili kontinualnog sečenja,
 • svetlosni sistem za poravnanje,
 • sistem zaštite putem ograničenja dužine puta pritiskivača,
 • nožna pedala sa prekidačem za hitno isključivanje,
 • zaštitni sistem povezan sa električnim ormarom i zaštitnom ogradom...

Svaka prepravka na mašini na Vaš zahtev je moguća.

Tehničke karakteristike različitih modela makaza: POGLEDAJTE OVDE          

Veoma povoljne cene.pozovite nas