Servis

Servisiranje prodatih mašina

Promotehnik Beograd - servis hidrauličnih presa, makaza i alata

održavanje, popravka i kompletan servis

Profesionalno, pouzdano i na vreme

Servis prodatih hidrauličnih presa

Promotehnik Servis obuhvata sve aspekte vezane za hidraulične apkant prese. Posvećeni smo pružanju vrhunskog servisa kroz stručno puštanje u rad, redovno održavanje, efikasne popravke i sveobuhvatan servis.

Iskusna, konstantno obučavana sopstvena servisna ekipa vrši puštanje u rad, održavanje, popravke i kompletan servis prodatih mašina.

Puštanje u rad

Održavanje

Kompletan servis